Nečinnosť je tichý súhlas !Zdieľajte Profily...OCHRÁŇTE SVOJU RODINU A PRIATEĽOV !

Wilfried Peithner Schuldner

Share:

Pán Peithner si v januári 2020 prepožičal od spoločnosti Monolitbau, s.r.o. stavebný personál formou personálneho leasingu na zateplenie rodinného domu na adrese Dr. Franz Manner Gasse 6, 2384 Breitenfurt bei Wien.

Pracovníci spoločnosti Monolitbau s.r.o. v priebehu januára a februára 2020 komplet zateplili celý rodinný dom (okrem finálnej fasády) podľa pokynov p. Peithnera a bez žiadnych výhrad p. Peithnera.

Faktúru za január 2020 p. Peithner uhradil celú, avšak v omeškaní a až po osobnej návšteve konateľa spoločnosti Monolitbau, s.r.o.

Faktúru za február 2020 p. Peithner do dnešného dňa neuhradil a prestal komunikovať so spoločnosťou Monolitbau s.r.o., čím spôsobil škodu spoločnosti Monolitbau vo výške 12.220,- Eur.

Vymáhaním pohľadávky bola poverená spoločnosť Austria Inkasso, na čo sa ozval po mesiaci od ukončenia prác p. Peithner, že si chce uplatniť vymyslené škody, ktoré vraj spôsobili pracovníci spoločnosti Monolitbau – počas 6-tich týždňov zateplovania rodinného domu, nemal p. Peithner žiadne výhrady!

Spoločnoť Austria Inkasso kontakotvala zadávateľa stavby, resp. majiteľa objektu p. Potza – ktorý sa vyjadril, že všetky záväzky voči p. Peitnerovi, resp. voči spoločnosti P.E.W. Ing. Peithner Bau­gesellschaft m.b.H. má riadne a včas vyplatené

Adresa stavby: Dr. Franz Manner Gasse 6, 2384 Breitenfurt bei Wien, p. Potz

Dokumenty potvrdzujúce pohľadávku (na vyžiadanie):

  • Mailová komunikácia medzi spoločnostou Monolitbau a p. Peithnerom, konateľom spoločnosti P.E.W. Ing. Peithner Bau­gesellschaft m.b.H.
  • Dochádzka prepožičaných pracovníkov spoločnosti Monolitbau podpísaná p. Peithnerom
  • Zmluva o prepožičaní pracovnej sily formu personálneho leasingu medzi spoločnosťou Monolitbau a spoločnosťou P.E.W. Ing. Peithner Bau­gesellschaft m.b.H.
  • Hlásenie ZKO4 prepožičaných pracovníkov
  • Hlásenie BUAK prpepožičaných pracovníkov
  • Výpovede pracovníkov

Doplňujúce informácie spoločnosti:
Názov spoločnosti: P.E.W. Ing. Peithner Bau­gesellschaft m.b.H.
Adresa spoločnosti: Tullnerbachstraße 94, 3011 Neu-Purkersdorf, Rakúsko
IČO: FN 34354 x
DIČ: ATU16892405
Mobil: +43 676 418 0201
Mail: office@​pew-peithner.at
Web: www.pew-peithner.at

Komentovať

Vaša komentár bude zverejnený pod profilom dlžníka!
Vaše meno a emailová adresa nebude zverejnená.

Close

Willst du dein Business vor möglichen Gefahren schützen?

Schliesse dich uns auf Facebook an und sei über risikoreiche "Geschäftsleute" informiert. Dadurch kannst du dir selbst und auch den anderen Leuten helfen.