Nečinnosť je tichý súhlas !Zdieľajte Profily...OCHRÁŇTE SVOJU RODINU A PRIATEĽOV !

Rudolf Krenn Schuldner

Share:

V období august 2019 až november 2019 si pán Rudolf Krenn, konateľ spoločnosti Palazzo Investments-Management GmbH, v súčastnosti premenovaná na Antheus Investments-Managements GmbH, prepožičal od spoločnosti Trockenbau Service s.r.o. personál na stavebné práce formou personálneho leasingu

Za mesiace august 2019 a september 2019 spoločnost Palazzo Investments-Management GmbH, v súčastnosti premenovaná na Antheus Investments-Managements GmbH, uhradila faktúry riadne a včas, za mesiace október 2019 a november 2019 : Palazzo Investments-Management GmbH neuhradila faktúry, čím jej vznikol záväzok vo výške 64.896,- Eur

Pohľadávka spoločnosti Trockenbau Service bola 16.12.2019 odpredaná na ďalšie vymáhanie

Pán Rudolf Krenn nemá absolutny záujem riešiť svoj dlh, neodpisuje na maily, písomné výzvy a nedvíha telefon.

Stavby, na ktorých pôsobil personál spoločnosti Trockenbau Service s.r.o.:

  • Am Meisenbühel 14, 1130 Wien
  • Raimundgasse 6, 1020 Wien

Ďalšie spoločnosti pana Rudolfa Krenna:

  • LHG - Handelsgesellschaft m.b.H.
  • Palazzo Bau- ind Installations GmbH

Dokumenty potvrdzujúce dlh (na vyžiadanie):

  • Mailova komunikácia medzi spoločnosťou Trockenbau Service a Palazzo Investments-Management GmbH
  • Dochádzka prepožičaných pracovníkov spoločnosti Trockenbau Service s.r.o. podpísaná a potvrdená pracovníkmi spoločnosti Palazzo Investments-Management GmbH
  • Hlásenia ZKO4 prepopožičaných pracovníkov
  • Hlásenia dochádzky BUAK
  • Výpovede pracovníkov spoločnosti Trockenbau Service, s.r.o.

Doplňujúce informácie o dlžníkovi:
Adresa spoločnosti: Khekgasse 7/Gartentrakt Top 1A, 1230 Wien
IČO: FN 342008 d
DIČ: ATU66049901
Tel.: +43 1 5122759
Mail: office@palazzo.or.at
Web: https://www.luxusrenovierungen.at/

Komentovať

Vaša komentár bude zverejnený pod profilom dlžníka!
Vaše meno a emailová adresa nebude zverejnená.

Close

Willst du dein Business vor möglichen Gefahren schützen?

Schliesse dich uns auf Facebook an und sei über risikoreiche "Geschäftsleute" informiert. Dadurch kannst du dir selbst und auch den anderen Leuten helfen.