Nečinnosť je tichý súhlas !Zdieľajte Profily...OCHRÁŇTE SVOJU RODINU A PRIATEĽOV !

Roman Ockermüller Schuldner

Share:

Pani Christa Ockermüller si v januári 2020 prepožičala od spoločnosti Monolitbau, s.r.o. personál formou personálneho leasingu na odborné a pomocné práce do betonárky -  GEROCRET Ockermüller Betonwaren GmbH, adresa prevádzky:

Wienerstraße 143, 3425 Langenlebarn, Rakúsko

Faktúry za január až máj pani Ockermüller uhrádzala prevažne po dátume splatnosti a takmer všetky krátila – k dôvodu krátenia faktúr, aj napriek viacerým výzvam, sa do dnešného dňa nevyjadrila

Faktúry za jún 2020 pani Ockermüller uhradila čiastočne, faktúry za júl 2020 neuhradila vôbec a prestala komunikovať so spoločnosťou Monolitbau s.r.o., čím k dnešnému dňu, spôsobila škodu spoločnosti Monolitbau, s.r.o. vo výške 16.840,83 Eur.

Pani Ockermüller ani pán Ockermüller nereagujú na telefonické ani písomné výzvy a do dnešného dňa spoločnosti Monolitbau, s.r.o. nepodali žiadne vysvetlenie, z akého dôvodu si pán a pani Ockermüllerovci neplnia svoje záväzky a odmietajú zaplatiť za vykonanú prácu zamestnancov spoločnosti Monolitbau, s.r.o. v betonárke - GEROCRET Ockermüller Betonwaren GmbH.

Z výpovedí viacerých pracovníkov spoločnosti Monolitbau, s.r.o. máme vedomosť, že pani a pán Ockermüller sa pravidelne pokúšali zamestnať zamestnancov spoločnosti Monolitbau, s.r.o. priamo vo svojej spoločnosti GEROCRET Ockermüller Betonwaren GmbH – aby sa vyhli plateniu.

Z výpovedí viacerých pracovníkov spoločnosti Monolitbau, s.r.o. máme vedomosť, že pani a pán Ockermüller za nadčasové hodiny vyplácala zamestnancom spoločnosti Monolitbau, s.r.o. peniaze na ruku – Schwarzarbeit – na základe čoho sme podali podnet na prešetrenie na Finančnú políciu v Rakúsku.

Spoločnosť GEROCRET Ockermüller Betonwaren GmbH dodáva svoje výrobky týmto firmám:

https://www.gerocret.at/referenzen/referenzen.html

Vymáhaním pohľadávky bola dňa 10.08.2020 poverená spoločnosť Austria Inkasso, s.r.o. a celá záležitosť sa bude riešiť súdnou cestou.

Ak máte podobnú skúsenosť so spoločnoťou GEROCRET Ockermüller Betonwaren GmbH, prípadne máte pohľadávku voči tejto spoločnosti, neváhajte a kontaktujte nás!

Dokumenty potvrdzujúce pohľadávku (na vyžiadanie):

  • Mailová komunikácia medzi spoločnostou Monolitbau, s.r.o. a pani a pánom Ockermüller, zastupujúcich spoločnosť GEROCRET Ockermüller Betonwaren GmbH
  • Dochádzka prepožičaných pracovníkov spoločnosti Monolitbau, s.r.o. podpísaná pani Ch. Ockermüller a dochádzkové lístky spoločnosti GEROCRET Ockermüller Betonwaren GmbH
  • Zmluva o prepožičaní pracovnej sily formu personálneho leasingu medzi spoločnosťou Monolitbau, s.r.o. a spoločnosťou GEROCRET Ockermüller Betonwaren GmbH
  • Hlásenie ZKO4 prepožičaných pracovníkov
  • Neuhradené faktúry
  • Výpovede pracovníkov

Doplňujúce informácie o spoločnosti:

Názov spoločnosti: GEROCRET Ockermüller Betonwaren GmbH
Adresa sídla spoločnosti: Wienerstraße 143, 3425 Langenlebarn, Rakúsko
Adresa spoločnosti: Wienerstraße 143, 3425 Langenlebarn, Rakúsko
Konateľ: Ockermüller Roman
IČO: FN 237476 f
DIČ: ATU57572656
Tel.: +43 2272 641 30
Mobil: +43 676 708 9450
Web: www.gerocret.at
Mail: office@gerocret.at

Komentovať

Vaša komentár bude zverejnený pod profilom dlžníka!
Vaše meno a emailová adresa nebude zverejnená.

Close

Willst du dein Business vor möglichen Gefahren schützen?

Schliesse dich uns auf Facebook an und sei über risikoreiche "Geschäftsleute" informiert. Dadurch kannst du dir selbst und auch den anderen Leuten helfen.