Nečinnosť je tichý súhlas !Zdieľajte Profily...OCHRÁŇTE SVOJU RODINU A PRIATEĽOV !

Paul Stadler Schuldner

Share:

V období september 2019 až december 2019 si pán Ing. Paul Stadler, konateľ spoločnost APE Architektur&Bau GmbH prepožičal od spoločnosti Trockenbau Service s.r.o. personál na stavebné a elektroinštalačné práce formou personálneho leasingu.

Za mesiace september 2019 a október 2019 spoločnost APE Architektur&Bau GmbH uhradila faktúry riadne a včas, za mesiace november 2019 a december 2019 spoločnosť APE Architektur&Bau GmbH neuhradila ani jednu faktúru, čím jej vznikol záväzok vo výške 34.300,- Eur

Pohľadávka spoločnosti Trockenbau Service bola 24.01.2020 odpredaná na ďalšie vymáhanie.

O celej situácii boli mailom oboznámení všetci zadávatelia stavieb spoločnosti APE Architektur&Bau GmbH a takisto subdodávateľské spoločnosti spoločnosti APE Architektur&Bau GmbH.

Stavby a hlavní zadávatelia týchto stavieb, na ktorých pôsobil personál spoločnosti Trockenbau Service s.r.o.:

Dokumenty potvrdzujúce dlh (na vyžiadanie):

  • Mailová komunikácia medzi spoločnosťou Trockenbau Service a APE Architektur&Bau GmbH
  • Dochádzka prepožičaných pracovníkov spoločnosti Trockenbau Service podpísaná a potvrdená pracovníkmi spoločnosti APE Architektur&Bau GmbH
  • Hlásenia ZKO4 prepopožičaných pracovníkov
  • Hlásenia dochádzky BUAK
  • Výpovede pracovníkov spoločnosti Trockenbau Service

Doplňujúce informácie o dlžníkovi:

Adresa spoločnosti: Rosenbursenstraße 8/5, 1010 Viedeň, Rakúsko

IČO: FN 314092 a

DIČ: ATU64651567

Tel.: +43 1 8901268

Fax: +43 1 89012689

Mail: office@ape-architektur.at, paul.stadrer@ape-architektur.at

Web: https://www.ape-architektur.at/

Komentovať

Vaša komentár bude zverejnený pod profilom dlžníka!
Vaše meno a emailová adresa nebude zverejnená.

Close

Willst du dein Business vor möglichen Gefahren schützen?

Schliesse dich uns auf Facebook an und sei über risikoreiche "Geschäftsleute" informiert. Dadurch kannst du dir selbst und auch den anderen Leuten helfen.