Nečinnosť je tichý súhlas !Zdieľajte Profily...OCHRÁŇTE SVOJU RODINU A PRIATEĽOV !

Ester Ketschler Schuldner

Share:

Od konca júla 2012 slovenská spoločnosť Engineering Personal začala poskytovať rakúskej spoločnoi LOONI Personalmanagement e.U. svojich pracovníkov formou personálneho leasingu. Pani pani Ester Ketschler sa vydávala za mzdárku spoločnosti, zatiaľ čo jej manžel Thomas Ketschler sa prestavoval ako konateľ spoločnosti.

Spoločnosť LOONI Personalmanagement e.U. si svoje zaväzky voči slovenskej personálnej agentúre prestala plniť od októbra 2012. Manželia Ketschlerovi najprv spoločne tvrdili, že problémy má banka, v ktorej majú vedený účet. Neskôr tvrdili, že v ich spoločnosti prebieha hĺbkový audit. Nakoniec však pán Thomas Ketschler potvrdil finančné problémy spoločnosti.

Spoločnosť LOONI Personalmanagement e.U. dlhuje slovenskej personálnej agentúre 45.391,63 EUR. Slovenská personálna agentúra má exekučný titul v plnej výške.

LOONI Personalmanagement e.U., zastúpená Ester Ketschler v máji 2013 vyhlásila konkurz.

Podobná spoločnosť Ketschler Bau & Industriepersonal-Management GmbH, vyhlásila konkurz v roku 2010, ktorá bola tiež zastúpenou Ester Ketschler.

Vymáhaním pohľadávky bola poverená spoločnosť Austria Inkasso na základe mandantnej zmluvy zo dňa 29.04.2013.

Dokumenty potvrdzujúce dlh: (na vyžiadanie)

 • mailova komunikácia medzi spoločnosťou Engineering Personal LOONI Personalmanagement e.U
 • dochádzka prepožičaných pracovníkov spoločnosti LOONI Personalmanagement e.U preposlaná a potvrdená Thomasom Ketschlerom
 • hlásenia ZKO4 prepožičaných pracovníkov
 • hlásenia dochádzky BUAK prepožičaných pracovníkov
 • riadne potvrdená a podpísaná objednávka pracovníkov pre spoločnosť LOONI Personalmanagement e.U
 • riadne potvrdená a podpísaná rámcová zmluva so spoločnosťou LOONI Personalmanagement e.U
 • výpovede pracovníkov

Adresy stavieb, kde prenajatí pracovníci vykonávali svoje práce:

 • Magna Steyr Fahrzeugtechnik AG & Co KG, Liebenauer Hauptstraße 317, 8041 Graz
 • Vogelsang 208, A-6135 Stans
 • Firma C. PETERS, Panoramastrasse, 4055 Pucking
 • Firma GEBAG, Morellenfeldg. 42, 8010 Graz
 • BVH Spar, 8472 Vogau
 • Gewerbegebiet 1, 6670 Forchach
 • Wiener Strasse 35, 8720 Knittelfeld
 • Herberggasse 348, 5582 St. Michael im Lungau
 • Augasse- Kreuzung Schippingerstrasse, 8051 Graz
 • Nägelebau Gmbh, Bundesstrasse 20, 6832 Röthis
 • Coburgstrasse 253, 8970 Schladming

Komentovať

Vaša komentár bude zverejnený pod profilom dlžníka!
Vaše meno a emailová adresa nebude zverejnená.

Close

Willst du dein Business vor möglichen Gefahren schützen?

Schliesse dich uns auf Facebook an und sei über risikoreiche "Geschäftsleute" informiert. Dadurch kannst du dir selbst und auch den anderen Leuten helfen.