Nečinnosť je tichý súhlas !Zdieľajte Profily...OCHRÁŇTE SVOJU RODINU A PRIATEĽOV !

Asmin Durdzic Schuldner

Share:

V auguste 2012 si pán Asmin Durdzic prostredníctvom spoločnosti Perfekt Bau Asmin Durdzic e.U.
prepožičal od spoločnosti Engineering Personal, s. r. o. pracovníkov na stavebné práce, formou
personalného leasingu. Pritom sa odvolával, že stavby zastrešuje jeho otec pán Mustafa DURDZIC
– spoločnosť “DM” Massivbau GmbH (http://www.dm-massivbau.at/).

Asmin Durdzic nezaplatil ani jednu faktúru a neoprávnene sa obohatil a okradol spoločnosť
Engineering Personal o 43.303,50  EUR.

Celá kauza bola riešená súdne, pričom spolocnosť Engineering Personal, s. r. o. má exekučný titul
vo výške 43.303,50 EUR + úroky z omeškania.

Vymáhaním pohľadávky bola poverená spoločnosť Austria Inkasso, s.r.o. na základe mandantnej zmluvy zo dňa 05.02.2014.

Dokumenty potvrdzujúce dlh: (na vyžiadanie)

  • mailova komunikácia medzi spoločnosťou Engineering Personal a Asminom Durdzicom
  • dochádzka prepožičaných pracovníkov spoločnosti Perfekt Bau Asmin DURDZIC e.U. preposlaná a potvrdená Asminom Durdzicom
  • hlásenia ZKO4 prepožičaných pracovníkov
  • hlásenia dochádzky BUAK prepožičaných pracovníkov Asminom Durdzicom
  • Asminom Durdzicom riadne potvrdená a podpísaná objednávka pracovníkov pre spoločnosť Perfekt Bau Asmin DURDZIC e.U.
  • rámcová zmluva riadne potvrdená a podpísaná Asminom Durdzicom
  • výpovede pracovníkov

Doplňujúce informácie o dlžníkovi:

Adresa firmy: Siemens Strasse 22/7, 4400 Steyr, Rakúsko
IČO:
IČ DPH:
Mobil:
Tel.: +43 664 4619 213
Fax:
Mail:
Web:

Komentovať

Vaša komentár bude zverejnený pod profilom dlžníka!
Vaše meno a emailová adresa nebude zverejnená.

Close

Willst du dein Business vor möglichen Gefahren schützen?

Schliesse dich uns auf Facebook an und sei über risikoreiche "Geschäftsleute" informiert. Dadurch kannst du dir selbst und auch den anderen Leuten helfen.