Nečinnosť je tichý súhlas !Zdieľajte Profily...OCHRÁŇTE SVOJU RODINU A PRIATEĽOV !

Stali ste sa obeťou
podvodu?

Pred nami sa žiadny podvodník neschová!

Podvod

Podvod

je čin, ktorého se dopustí ten, kto zneužije cudziu nevedomosť alebo dôveru k vlastnému neoprávnenému prospechu alebo obohateniu, resp. niekoho za týmto účelom uvedie v omyl. Vo väčšine krajín je takéto konanie trestným činom.
Súdne vymáhanie pohľadávok

Súdne vymáhanie

pohľadávok je proces od získania súdneho rozhodnutia, ktoré právoplatne dlžníka k úhrade pohľadávky zaviaže, a ktoré môže slúžiť ako podklad pre prípadnú exekúciu pohľadávky až po úspešné vykonanie exekúcie.
Mimosúdne vymáhanie pohľadávok

Mimosúdne vymáhanie

pohľadávok je proces vymáhania dlhu bez nutnosti post úpenia veci na súd. Všetky kroky v procese vymáhania pohľadávok musia byť v súlade s platnými zákonmi a predpismi. Ide predovšetkým o intenzívnu komunikáciu s dlžníkom, ktorej zámerom je zvyšovať tlak na úhradu dlžnej čiastky.

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok s viac ako

80 %
úspešnosťou!

Betrüger je samostatným projektom spoločnosti Austria Inkasso, ktorá sa zaoberá mimosúdnym vymáhaním pohľadávok, najmä v segmente stavebníctva.

Hlavným cieľom projektu Betrüger je vytvorenie databázy súkromných podnikateľov, ktorí svojimi praktikami opakovane a úmyselne poškodzujú svojich zákazníkov, ako aj obchodných partnerov.

Overte si dôveryhodnosť svojho obchodného partnera, ešte pred úhradou zálohy - potom už môže byť neskoro!

Prosíme všetkých návštevníkov projektu Betrüger, aby profily dlžníkov zdieľali cez sociálne siete !

Môžete tak zabrániť tomu, aby sa ich ďalšími obeťami stali Vaši príbuzní alebo priatelia.

Zároveň zdieľaním profilov Vy osobne, nám viete pomôcť nájsť ich ďalšie obete, ktoré do teraz mlčali...

Close

Willst du dein Business vor möglichen Gefahren schützen?

Schliesse dich uns auf Facebook an und sei über risikoreiche "Geschäftsleute" informiert. Dadurch kannst du dir selbst und auch den anderen Leuten helfen.